Derde Leuvens Klimaatforum

Datum: 
za, 17/11/2012 - 13:30 to 18:00

Locatie

Romaanse Poort
Brusselsestraat 63
3000 Leuven
België
Type Activiteiten: 

Het klimaatforum is een denk- en doedag voor alle Leuvenaars. Via workshops en debatten gaan we op zoek naar manieren om de klimaatverandering op lokaal vlak aan te pakken. Hoe kunnen we Leuven een sociale, duurzame en klimaatneutrale toekomst bieden? Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober leggen we de nieuwe verkozenen kritisch op de rooster.

Programma:

13u: Deuren & info

13.30: Introductie over de plannen om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken en de rol van burgers en hun verenigingen in dit proces. Met theaterintermezzo’s door de Low Impact Man (Steven Vromman).

14u: Workshops

1. De eetbare stad Leuven

We gaan aan de slag met de Leuvense ideeën voor een voedsel- en landbouwbeleid. We nemen er elf bestaande voedselvoorstellen voor Leuven bij, verfijnen het recept en kruiden af. We inviteren enkele voorproevers waaronder Low Impact Man (Steven Vromman) en de nieuwe landbouwschepen van Leuven. We zoeken en vinden, we bevragen en debatteren. Onze recepten worden het menu van de politici.

Organisatie: Voedselteams vzw en EVA vzw

2. Duurzaam en betaalbaar wonen. Haalbaar ook voor Leuven?

In Leuven zijn gebouwen goed voor 60 procent van de CO2-uitstoot. Ook onze woningen stoten heel wat broeikasgassen uit. Willen we klimaatneutraal worden, zullen we de stap moeten zetten naar energiezuinig wonen. Maar hoe doe je dat en hoe zorg je ervoor dat dit voor iedereen mogelijk wordt? Ecologisch bouwen en verbouwen kost heel wat geld. Huurders slagen er niet in om eigenaars te overtuigen. We leggen verkeerde prioriteiten en beginnen pas aan energiebesparende maatregelen wanneer al het andere is afgewerkt...  Drie experts leiden de workshop in, waarna we op interactieve wijze de denkoefening voortzetten.

Organisatie: Dialoog en Climaxi

3. Klimaatverandering: wie betaalt de rekening?

Klimaatverandering is een ontwikkelingsvraagstuk. Ten eerste omdat de impact het grootst is in de ontwikkelingslanden en ten tweede omdat de ontwikkelingslanden een ander ontwikkelingspad moeten volgen. Om dit ontwikkelingsvraagstuk op te lossen is er actie nodig in zowel de ontwikkelingslanden als de industrielanden. Tijdens de workshop wordt deze redenering uit de doeken gedaan en zoeken we samen met de aanwezigen naar antwoorden en mogelijke oplossingen. Ook de rol van lokale overheden blijft niet onbesproken.

Organisatie: 11.11.11

4. Stappen en trappen naar een klimaatneutrale stad

Vandaag gaat onze mobiliteit gepaard met een aanzienlijke uitstoot aan broeikasgassen. Om klimaatneutraal te worden tegen 2030 zullen we onze hele mobiliteitslogica in vraag moeten stellen. Leuven heeft alvast de schaal om stappers en trappers hoe dan ook voorrang te verlenen. De auto zal meer dan  één bank naar achter moeten. En wat doen we met ons openbaar vervoer? Tijd voor een andere mobiliteit in onze stad. 

15.45u: Pauze

16u: Slotmeeting

We luisteren naar de conclusies van de workshops en de Leuvense middenveldsorganisaties schuiven hun voorstellen naar voor. Op basis van deze voorstellen en conclusies volgt er een open gesprek met alle deelnemers. De nieuwe lokale verkozenen krijgen op die manier een rugzakje aan ideeën van Leuvenaars en Leuvense verenigingen mee naar huis. 

17u: Napraten bij een glas

www.leuvensklimaatforum.be

zaterdag 17 november 2012, 13.30 uur tot 18.00 uur

30cc/Wagehuys en Romaanse Poort

gratis

Een organisatie van het Leuvens Klimaatforum, waar Climaxi een actieve rol in speelt.