Sing & Swing for the Climate - September 2012

Komend weekend is het zover. Dan vindt in heel het land Sing for the Climate plaats. Al meer dan twintig jaar schuiven de wereldleiders de klimaatverandering voor zich uit. Jaar na jaar komen zij samen om dit probleem te bespreken. Jaar na jaar maken ze beloftes en leggen ze uit waarom doelstellingen niet of maar deels gehaald zijn. Vaak spreken ze hierbij in de toekomende tijd: tegen 2020 gaan we ..., in 2050 zal er... Ondertussen zijn de gevolgen niet meer te overzien en vallen er nu al massaal veel slachtoffers te noteren. Dit jaar zullen er 300.000 mensen sterven door de klimaatverandering. Slachtoffers die vooral in het Zuiden vallen. Het is dringend tijd dat we van de toekomende tijd af geraken. Het moment waarop we niet meer terug kunnen, komt immers steeds dichter bij. Als we vandaag niks doen, kan het morgen te laat zijn. Daarom hebben 58 organisaties besloten om de schouders te zetten onder een derde Big Ask. Deze organisaties heten de Klimaatcoalitie. Samen vertegenwoordigen ze een groeiende groep mensen die zegt: nu is het genoeg.

Wil jij meedoen?  In het hele land wordt er gezongen. Alle info vind je hier, op de website van Sing for the Climate.


The Rock 'n roll-versie van het klimaatlied

Kom naar Herzele op zaterdag 22 en zondag 23 september!


vzw Climaxi en vzw 't Uilekot doen mee aan Sing for The Climate. Op uitnodiging van Nic Balthazar zingen tientallen steden in een poging om de wereldleiders aan te zetten tot een daadkrachtige houding rond klimaatveranderingen. Meedoen, dat is ook een beetje inhoud in de kar leggen in plaats van de 'format' over te nemen, vindt Climaxi. En hoe? William Souffreau en The Rock n Roll Revue (Kris Van Der Cammen en Erik Leclerq) namen de op Bella Ciao geïnspireerde Vlaamse klimaatsong onder handen en maakten er een stevige rockversie van! Ook de tekst werd een beetje scherper: We need to build a new society and we need to start right now. Iedereen is welkom om mee te swingen komende zaterdag in Herzele.

Op zaterdag 22 september nodigen we iedereen uit om mee te feesten op onder andere dit alternatieve klimaatlied. William Souffreau en The Rockn Roll Revue brengen dan live hun versie van het klimaatlied in het Uilekot, Groenlaan 39, 9550 Herzele.  Wie een sing-armbandje heeft komt er gratis in. Zoniet betaal je 5€ voor het concert. Op zondag 23 september leren we vanaf 16u samen het klimaatlied aan (ook andere verenigingen welkom!) en zingen het uit volle borst om 17u.

De clip van Climaxi vind je hier 


Ontwikkeling en ecologie: lokaal of grootschalig produceren ?

Op de websites van de socialistische organisatie Vonk en de ecologische denktank Oikos verscheen kort geleden een interessant debat over ecologie tussen Nick Deschacht en Dirk Holemans naar aanleiding van de door Oikos gepromote en verdeelde documentaire ‘The Economics of Happines’. Deze film werd in 2011 gemaakt door ecologiste en boegbeeld van de ‘localisten’ (een anti-globalistenbeweging) Helena Norberg-Hodge. De film gaat over de oorzaken van de economische crisis en over het falen van het huidige economische systeem om welzijn en geluk te brengen in de wereld. olgens Deschacht is de verdienste van de film dat het een hele reeks fundamentele vragen opwerpt over geld, reclame, economische groei, duurzaamheid, vereenzaming, werkloosheid die binnen het hedendaagse eenheidsdenken amper aan bod komen. Maar dat staat volgens hem in schril contrast met de achterliggende inhoudelijke analyse en het alternatief dat de documentaire naar voor schuift. Hij vindt deze weinig geloofwaardig en hier en daar zelfs bijzonder conservatief.

Lees hier verder...


Derde Leuvens Klimaatforum op zaterdag 17 november

Het klimaatforum is een denk- en doedag voor alle Leuvenaars. Climaxi is een van de trekkers van dit forum. Via workshops en debatten gaan we op zoek naar manieren om de klimaatverandering op lokaal vlak aan te pakken. Hoe kunnen we Leuven een sociale, duurzame en klimaatneutrale toekomst bieden? Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober leggen we de nieuwe verkozenen kritisch op de rooster.

Het volledige programma vind je hier

Met muzikale groeten,

Filip, Famke & David - Het climaxi-team