Info-avond: Hoe maken we een einde aan energie-armoede?

Datum: 
wo, 21/11/2012 - 20:00 to 22:00

Locatie

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
België
Type Activiteiten: 

Over de rol van de lokale overheid en lokale mandatarissen

Provinciehuis Leuven

Hoe komt het dat mensen hun energiefactuur niet meer kunnen betalen? Waarom betalen mensen met financiële problemen soms de hoogste energietarieven? Waarom worden in sommige gemeenten mensen afgesloten van basisnutsvoorzieningen en in andere niet? 

budgetmeterDe prijzen voor energie zijn de laatste jaren gestegen. België behoort binnen Europa zelfs tot de groep van landen met de hoogste tarieven. Maar heel wat landgenoten staan in de kou. Eind 2011 waren bijna 88.000 gezinnen klant bij de netbeheerder nadat hun contract werd opgezegd wegens wanbetaling. Als zij ook bij de netbeheerder schulden maakten, kregen ze een budgetmeter. Dit was zo voor ongeveer de helft van deze mensen. Bij één op vier van de mensen met een budgetmeter voor electriciteit werd de minimumlevering van 10 ampère uitgeschakeld.

Volgens het Agentschap Wonen is 18 % van de huurwoningen in slechte staat. Vaak betekent dit een slechte isolatie en dus een hoge energiefactuur. Volgens een studie van OASeS in Antwerpen heeft ongeveer 10% van de huurders problemen om de woning te verwarmen, tegenover 3% van de gezinnen met een eigen woning. Voor sociale huurders is dit percentage zelfs 15%. Vooral de huurders staan dus in de kou.

Hoe kan de lokale overheid een einde maken aan energiearmoede? Tijdens deze info-avond proberen we deze complexe materie te schetsen, hinderpalen te benoemen en samen te zoeken naar oplossingen.

Sprekerspanel:

David Dessers, stafmedewerker vzw Climaxi – beweging voor een sociaal klimaat.  

Schetst de problematiek van energie-armoede.

Jos Hellings, Sociale Dienst OCMW-Leuven.

Licht aan de hand van recente cijfers de situatie rond energie-armoede in Leuven toe.

Mieke Clymans, Samenlevingsopbouw, project ‘Energie en armoede’.

Energie-armoede: welke maatregelen op het lokale nivau?

Filip Thues,  vzw Pendule – het Leuvens energiefonds.

Over het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE), dat goedkope leningen verstrekt, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen, aan particulieren.

Moderatie en inleiding: Ronny Clycq (vzw Climaxi)

 

Deze informatie-avond is gratis en staat open voor alle geïnteresseerden. De avond is zeker ook nuttig voor gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden uit de brede regio Leuven. Inschrijven is noodzakelijk.

Dit kan via climaxi.leuven[at]gmail.com met als vermelding 'inschrijving info-avond energiearmoede'  

Een initiatief van VZW Climaxi, Beweging voor een sociaal klimaat.

Lokaal adres: Schoolbergenstraat 20, 3010 Kessel-Lo - 0486.69.69.27