Climaxi gaat voor eco en fair!

eco&fairVzw Climaxi is een nieuwe beweging die de klimaat- en sociale eisen met mekaar wil verbinden. Vzw ’t Uilekot en Friends of the Earth zijn er nauw bij betrokken. Climaxi organiseert acties en debatten rond energie, milieu en klimaat in brede zin. Anti-kernenergiebetogingen, het klimaatactiekamp en de Greenwashconferentie gaven Climaxi dit jaar uitstraling. Climaxi werkt ook mee aan de organisatie van een nieuwe verkoopsruimte te Herzele. Climaxi, ’t Uilekot én Oxfam-Wereldwinkel Herzele werken aan de inrichting van een nieuwe verkoopsruimte waar Fair Trade, eco- en streekproducten gezamenlijk in plaats van in verspreide slagorde naar de mensen stappen. Vanaf januari is de nieuwe winkel een feit.

Lees verder

 

Officiële boekvoorstelling: De mythe van de groene economie

de mythe van de groene economieOp donderdag 6 december wordt in de balzaal van de Vooruit het boek 'De mythe van de groene economie' officieel gelanceerd. Het gaat om een boek van Matthias Lievens en Anneleen Kenis, twee KUL-onderzoekers die ook actief zijn in de Climaxi-rangen. Het is dan ook logisch dat Climaxi mee de schouders zet onder deze boekvoorstelling. In januari organiseren we trouwens samen met uitgever EPO, het Masereelfonds en Oikos een tournee met het boek. De auteurs ontrafelen in dit fonkelnieuwe werk de mythe van de groene economie in al haar dimensies: van emissiehandel tot duurzaam consumeren, van bevolkingscontrole tot technologisch optimisme. Maar het tekent ook een aantal krachtlijnen uit voor een alternatief. De transitie naar een duurzame toekomst kan niet zonder diepgaande maatschappijverandering, stellen de auteurs. En zo'n verandering vraagt precies meer sociale gelijkheid, meer democratie en minder markt. Tijdens de boekvoorstelling donderdag nemen naast de auteurs zelf ook Caroline Copers (ABVV), Ann Demeulemeester (ACV), Vera Dua (Groen) en Tom Demeester (PVDA) het woord.

Lees verder

 

Denkdag Climaxi op 15 december 2012 in Herzele

climaxivzw Climaxi is nu volop twee jaar actief en werkte zich in de kijker door de Greenwashconferentie, anti-kernenergiebetogingen én een aantal lokale activiteiten. Climaxi neemt even tijd om stil te staan bij zijn oriëntatie naar de toekomst toe: hoe maken we thematische en lokale kernen? Moeten wij een ledenbeweging worden? Een ander netwerk? Hoe kunnen we de verschillende invalshoeken van mensen nog beter op mekaar afstemmen? Hoe maken we een sterke klimaat-sociale beweging in Vlaanderen? Wij nodigen iedereen uit om mee te denken en starten de dag met een opwarmer en een broodje.

Voor alle praktische info, klik hier

 

Verslag info-avond over energie-armoede in Leuven

budgetmeterOp woensdag 21 november 2012 kwamen een veertigtal geïnteresseerden en lokale mandatarissen samen in het provinciehuis Leuven voor een informatieavond over energiearmoede. Bart Delbeke van de Universiteit Antwerpen gaf een inleiding over de problematiek.  Jos Hellings van de sociale dienst van het OCMW-Leuven sprak over de Lokale AdviesCommissie (LAC) in Leuven. Filip Thues van vzw Pendule  gaf uitleg over het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE), dat goedkope leningen verstrekt, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen, aan particulieren. Mieke Clymans van het  project ‘Energie en armoede’ van Samenlevingsopbouw gaf beleidsaanbevelingen voor de lokale mandatarissen.

Lees verder

 

Energie-observatorium Electrabel: stop afsluitingen!

Tijdens een Colloquium van Electrabel/GDF-Suez op 28 november in Brussel werd de oprichting van een energieobservatorium aangekondigd. Dit observatorium moet de energie-armoede verder in kaart brengen en aanbevelingen formuleren naar het beleid toe. Het observatorium bestaat uit de marktspelers, academici en sociale organisaties. Vzw Climaxi (beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid) plaatste grote borden aan de ingang van het colloquium waarop de deelnemers herinnerd werden aan het aantal mensen dat afgesloten werd. Zij observeren de armoede dagelijks.

Lees verder

 

Steenkoolgas en schaliegas - De mythen van een nieuwe industrie

stop steenkoolgasDe schaliegas-industrie verkoopt zichzelf als een nieuwe groene transitiebrandstof voor Europa, én als een oplossing voor klimaatverandering. Nochtans is onconventionele gasontginning een gevaarlijke en vervuilende industrie. Steenkoolgas wordt ontgonnen door het verlagen van de druk in de steenkoollagen. Daardoor komt het methaangas vrij. Dit gebeurt door boorputten en het oppompen van water. Het winnen van schaliegas verloopt volgens hetzelfde proces, maar in dit geval zit het gas vast in schalie (kleisteen) in plaats van in steenkoollagen. Soms wordt er ook gebruik gemaakt van ‘fracken’, dat betekent het teweegbrengen van kleine explosies in de schalie- of steenkoollagen om het methaangas vrij te krijgen.

Lees verder

 

Beste groeten,

David Dessers - Famke Vekeman - Filip De Bodt - Ronny Clycq

Het team van Climaxi

Vlaamse Overheid