Studiedag: Het neoliberalisme: Een mythe?

Datum: 
za, 23/03/2013 - 13:00 to 16:30

Locatie

Geuzenhuis
Kantienberg 9
9000 Gent
België
Type Activiteiten: 

neoliberale mythes“Sociale en ecologische maatregelen zijn nodig, maar ze mogen niet de groei van onze economie in gevaar brengen”. “In onze samenleving krijgt iedereen gelijke kansen. Het probleem is dat niet iedereen ze wil grijpen”. “Als je wil slagen in het leven, moet je hard werken, de ander altijd een stapje voor zijn en goed voor jezelf zorgen”.

Hoewel deze neoliberale ideeën vandaag nog steeds ruime weerklank vinden, ervaren steeds meer mensen dat ze in praktijk vaak niet het geluk, de rechtvaardigheid of de vooruitgang brengen die ze beloven.

Het blijken mythes te zijn die onze gezondheid, onze samenleving en de planeet ernstige schade toebrengen. Gelukkig zijn er ook mensen die vanuit die ervaring op zoek gaan naar andere opvattingen over de mens, de aarde en de samenleving.

Op deze namiddag willen we ons door zo’n mensen laten inspireren. De sprekers zijn mensen met uitgesproken visies en concrete projecten. In hun levensbeschouwelijke of ideologische overtuiging gaan ze op zoek naar richtingwijzers voor een samenleving waarin niet het streven naar winst en zelfredzaamheid centraal staan, maar wel het streven naar menselijkheid en solidariteit.

In hun job, hun organisatie, hun engagementen,… proberen ze ook daadwerkelijk met die richtingwijzers aan de slag te gaan. We bevragen de sprekers, maar ook elkaar: wat hebben wij nodig om te laten zien dat de mythes van het neoliberalisme niet de enig mogelijke zijn?

Sprekers:

  • Elke Vandeperre daagt mensen via emanciperend vormingswerk uit om neoliberale mythes in vraag te stellen en vindt daarvoor inspiratie in het christendom
  • Filip De Bodt vindt in het socialisme brandstof voor zijn politiek en sociaal activisme
  • Mohamed Ben Haddou wordt in de drughulpverlening geconfronteerd met de negatieve impact van het neoliberalisme en inspireert zich op de islam om hier weerwerk aan te bieden
  • Anneleen Kenis verzet zich vanuit haar ecologische overtuiging tegen neoliberale ideeën die de ecologische beweging binnensluipen

Organisatie: Motief VZW, Masereelfonds, Climaxi, VOEM, CVS