Klimaat: Bourgeois 1 negeert de wereld.

Terwijl in de ganse wereld 675.000 mensen betoogden voor een verandering in het klimaatbeleid slaagt de Vlaamse Regering er in met geen woord over klimaat, ecologie of leefmilieu te spreken in zijn eerste verklaring voor het parlement. Climaxi, een als beweging erkende vzw die de link legt tussen klimaat en sociale rechtvaardigheid, vraagt dat men het roer omslaat en is solidair met alle mensen die zich verzetten tegen het aangekondigde beleid. Climaxi lanceert o.m. een klacht naar Europa toe rond het niet naleven van de fijn stof richtlijn.

In zijn Septemberverklaring had Geert Bourgeois het over ongeveer alles: het Midden-Oosten, de concurrentiekracht van India en China, de Tweede Wereldoorlog…het passeerde allemaal de revue.

Verder kondigde de Minister-President een aantal maatregelen aan die haaks staan op de sociale waarden die Climaxi mee verdedigt: bezuinigingen in kinderbijslag, onderwijs en duurdere prijzen voor alles en nog wat.

De socio-culturele sector krijgt vooral besparingen in projecten en vernieuwende initiatieven aangekondigd als aperitiefje. Climaxi is een erkende beweging met een positief evaluatieverslag van de administratie maar herinnert zich zéér goed dat het ontstaan is vanuit projecten van kleine organisaties. Als men deze poort dicht doet liquideert men nieuwe initiatieven en doet men de deur dicht van talloze kleine organisaties die van projecten leven.

KLIMAAT

Uitgerekend de dag nadat 675.000 mensen over de ganse wereld betoogden voor een strengere klimaatpolitiek en in de VS nooit geziene betogingen plaats vonden, slaagt deze Vlaamse Regering erin om in zijn maidenspeech geen woord over klimaat of leefmilieu te reppen. Climaxi vind dit ongezien én ongehoord. De klimaat dreiging wordt steeds actueler, wetenschappers raken het steeds meer eens over de noodzakelijkheid van radicale maatregelen maar in Vlaanderen zwijgt men. Climaxi wil dan ook binnenkort een aantal acties starten om de Vlaamse regering wakker te maken.

Wat water en energie betreft sprak men gewoon af om de factuur door te schuiven naar de verbruiker. Climaxi was in een aantal projecten bezig rond energie-armoede en zag letterlijk hoe méér en méér mensen afgesloten worden van energie of water. Ook hier kiest men dus de kaart van de armoede. Het lijkt wel of de nieuwe slogan voor Vlaanderen wordt: Armoede troef!

Rond een aantal punten die wel klimaat gerelateerd zijn neemt de Vlaamse regering wel standpunten in. Het mobiliteitsdossier wordt wel aangeraakt en men duidt op de noodzakelijkheid van fietsverkeer en openbaar vervoer. Een paar paragrafen eerder wordt aangekondigd dat De Lijn voor een groot besparingsplan staat. Op federaal vlak kondigt de NMBS een nieuw nefast vervoersplan aan. Vlaanderen besteed zijn centen aan de aanleg van de Oosterweelverbinding en talloze N-wegen die zogezegd economische welvaart moeten brengen. In realiteit sleurde Europa België en zijn deelstaten al voor het Europees hof omwille van het niet naleven van de richtlijn rond Fijn Stof. We worden met zijn allen ziek omdat we stikken in het stof maar onze Vlaamse Regering gaat nu eens bezuinigen op vervoer om zijn geld verder te stoppen in nieuwe wegen. De Septemberverklaring brengt hierin geen verandering. Climaxi wil dan ook een klacht neerleggen bij Europa en daarin de blokkade van een aantal projecten vragen.

 

 

Filip De Bodt